print

Priznané práva - garanti

Pedagogická fakulta UMB má priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie v študijných odboroch:

Pedagogika

Garant: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

Predškolská a elementárna pedagogika

Garant: prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Teológia

Garant: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

Andragogika

Garant: prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

 

 

Kontaktný formulár

=