ANDRAGOGIKA Teoretické a sociálne kontexty

Informácie o publikácii

ANDRAGOGIKA Teoretické a sociálne kontexty

ANDRAGOGIKA Teoretické a sociálne kontexty

Autor/Kolektív:Miroslav Krystoň, Soňa Kariková (Eds.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017
ISBN:978-80-557-1310-6
Počet strán:270

zborník vedeckých štúdií