Acta Universitatis Matthaei Belii č. 14

Informácie o publikácii

Acta Universitatis Matthaei Belii č. 14

Acta Universitatis Matthaei Belii č. 14

Autor/Kolektív:Kolektív autorov
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0534-7
Publikácia na stiahnutie: Zborník AUMB č 14.pdf (3502 KB)

Zborník vedeckovýskumných prác