Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Tvorba modelu doktorandskej školy s akcentom na inovatívne metódy podpory vedecko-výskumných kompetencií

Informácie o projekte

Cieľom predkladaného návrhu je tvorba dlhodobo udržateľného modelu organizačnej formy vzdelávania, ktorá umožní kontinuálne zvyšovať kvalitu vedeckej a výskumnej činnosti doktorandov v rámci spoločenských vied. Ťažiskom projektu je akčný výskum na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Východiskom budú inštitucionálne potreby a medzinárodné skúsenosti v podpore generických vedecko-výskumných kompetencií, na základe ktorých bude pripravený a implementovaný model školy pre doktorandov všetkých novoakreditovaných študijných programov fakulty. Využívané budú inovatívne metódy podpory výučby ako realizácia aktivít v rámci vedeckovýskumného inkubátora, verejne dostupné elektronické kurzy (texty a videosekvencie) či onlinesociálna platforma. V rámci akčnej stratégie výskumu je plánované predbežné overenie efektivity implementovaných zmien. Výstupy z projektu poskytnú všeobecne aplikovateľné závery pre oblasť celoživotného (postgraduálneho) vzdelávania a tvorby generických kompetenčných modelov.

Číslo projektu:KEGA 006UMB-4/2017
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
Spoluriešitelia:Mgr. Denisa Šukolová, PhD.
doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Ing. Alena Tomengová, PhD.
Zahraničný projekt:nie

Bližšie informácie k projektu: