Slamková pavučina

Obľúbená hra "s pavučinou" od Patrície Ferencovej z katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB.