Prevliekanie

olka z toaletného papiera a kúsok šnúrky a hra s motorikou na prevliekanie
od Patrície Ferencovej z katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB.