print

Školné poplatky

Výška školného za platené externé štúdium, školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium  vo všetkých študijných programoch PF UMB 2018/2019.

Kontaktný formulár

=