Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

../studium/uchadzaci-o-denne-a-externe-studium-2018-2019/../studium/rigorozne-konanie-na-pf-umb.html../veda-a-vyskum/referat-pre-vedu-vyskum-a-umenie/habilitacne-konanie/../veda-a-vyskum/referat-pre-vedu-vyskum-a-umenie/konanie-na-vymenuvanie-profesorov/

Výška školného za platené externé štúdium, školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium  vo všetkých študijných programoch PF UMB 2018/2019.

mapa Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
P.O.Box 43
telephone tel. č.:
+421/048/446 4251
+421/048/446 4248
+421/048/446 4263
+421/048/446 4264
+421/048/446 4267

fax fax: +421/048/446 4444

Mgr. Miroslav Bahleda
Riaditeľ Detského domova v Hriňovej

Mgr. René Bošeľa
Semifinalista televíznej show Superstar Česko-Slovensko 2009

PhDr. Elena Buksová, PhD.
Vedúca sekretariátu a tajomníčka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

Mgr. Peter Gogola
Primátor mesta Banská Bystrica

Anna Kotočová Janoštinová
Reprezentantka v basketbale, medailistka z majstrovstiev Európy, účastníčka troch letných olympijských hier.

Mgr. Martina Jurkechová, PhD.
Centrum výskumu preprimárnej a primárnej pedagogiky PF UK v Bratislave

Ján Kocian
Bývalý tréner slovenskej národnej reprezentácie, futbalový obranca, účastník MS 1990.

Mgr. Adriana Kučerová
Operná speváčka, sopranistka

Mgr. Milan Lučanský
Prvý viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky

PhDr. Dáša Paučíková, PhD.
Vedúca oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne

PaedDr. Milan Ponický
Riaditeľ Spojenej školy v Kremničke - Banská Bystrica

Jozef Pribilinec
Olympijský víťaz v chôdzi na Letných olympijských hrách v Soule 1988.

PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín na PF KU Ružomberok

PhDr. Martin Šebian, PhD.
Riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci

PhDr. Ľubomír Tichý
Riaditeľ Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici


Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici