print

Záverečné práce - štátne skúšky PF UMB

Záverečné práce 2016/2017 - štátna skúška august 2017

 Upozornenie

Študent je povinný prihlásiť sa na predmety štátnej skúšky do 23. 6. 2017 v systéme AIS

(nielen do zápisného listu ale aj v časti Štátne skúšky).

 

Úradné hodiny na študijnom oddelení  upravené od 19. 6. 2017  do 23. 6. 2017

pondelok až  piatok: 8,30 - 12,00 hod., 13,00 - 14,30 hod.

(do i po uvedenom dátume úradné hodiny platia ako v priebehu akademického roku)

 

Upozornenie pre študentov končiacich ročníkov k odovzdávaniu záverečných prác

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác do EZP (evidencia záverečných prác) a CRZP

http://www.pdf.umb.sk/ais/navod-na-pouzivanie-ais-2/studenti.html    

registrácia záverečnej práce + protokol originality

 

Predloženie ZP školiteľovi do 19. 6. 2017

Vloženie ZP do CRZP do 23. 6.  2017

Na študijné oddelenie je potrebné odovzdať do 23. 6. 2017

- 2 x záverečná práca (obsahuje kód záverečnej práce na titulnej strane, alebo na obale) - 1 práca by mala byť opečiatkovaná študijným oddelením a odovzdaná na katedre, kde je študijný program,
- 2  x CD vo formáte PDF, obal musí obsahovať zmenšenú formu titulného listu bakalárskej resp. diplomovej práce (elektronická verzia práce musí byť identická s tlačenou verziou)
v prípade, že ste už jednu záverečnú prácu v tvrdej väzbe odovzdali na katedre + 1 CD, na študijné oddelenie prinesiete potvrdiť už len 1 záverečnú prácu a 1 CD.
- študijné oddelenie potvrdí pečiatkou 1 x záverečnú  prácu a 1 x CD

- 2 x licenčná zmluva len v slovenskom jazyku (vytlačená zo systému AIS) vložená v záverečnej práci a odovzdaná na katedru (šablóna 31 – 1-12 mesiacov, šablóna 59 – 13-36 mesiacov - vzor)

- 1x analytický list (zo systému AIS)
- 1x vytlačený protokol o kontrole originality (zo systému AIS)  -  treba vytlačiť všetky strany kontroly originality, nestačí prvá strana 
 - zapísané všetky hodnotenia (vrátane hodnotenia predmetu bakalárska resp. diplomová práca – staré študijný programy)  do 23. 6. 2017.

Štátne skúšky
Študijné oddelenie prihlási všetkých študentov na konkrétny termín štátnej skúšky. Študent, ktorý si nevložil do 23. 6. 2017 povinné súčasti štátnej skúšky v zmysle usmernenia nebude zaradený na štátne skúšky na augustový termín.
Štátne skúšky, obhajoba ZP od 21. 8. 2017 – 30. 8. 2017 (presný harmonogram s menným zoznamom študentov bude zverejnený na stránke fakulty a na katedrách po 21. 7. 2017)

  V zmysle Metodického usmernenia MŠVVaŠ SR č. 56/2011 a Univerzitnej smernice č. 12/2011 + Dodatok č. 1 k Smernici 12/2011  upozorňujeme všetkých študentov, že musia rešpektovať náležitosti záverečných prác, ich bibliografické registrácie, kontrolu originality podľa uvedených predpisov. http://www.pdf.umb.sk/studium/smernice-poriadky-metodicke-pokyny/smernice.html

Tézy na štátne skúšky sú zverejnené na príslušných katedrách.

 

Kontaktný formulár

=