print

Štátne skúšky 2017/2018

Záverečné práce 2017/2018 - Štátne skúšky Bc.,  Mgr. – august  2018

Študent/ka je povinný/á prihlásiť sa na predmety štátnej skúšky v systéme AIS
časť štátne skúšky do 22. 6. 2018

Úradné hodiny na študijnom oddelení  upravené  od 18. 6. 2018  do 22. 6. 2018, pondelok až  piatok: 8,30 - 12,00 hod., 13,00 - 14,30 hod.
(do i po uvedenom dátume úradné hodiny platia ako v priebehu akademického roku).

 

 

2. termín (náhradný)

2. termín (opravný) platí pre študentov, ktorí neobhájili ZP v 1. (riadnom termíne)

Bakalárske štúdium

 

Predloženie ZP vedúcemu práce 

11. 6. 2018

10. 7. 2018

Odovzdanie ZP jej zaevidovanie do CRZP

22. 6. 2018

13. 7. 2018

Prihlásenie na štátnu skúšku

22. 6. 2018

13. 7. 2018

Štátne skúšky s obhajobou  ZP

20. 8. 2018 –28. 8. 2018

Magisterské štúdium

 

Predloženie ZP vedúcemu práce 

11. 6. 2018

10. 7. 2018

Odovzdanie ZP a jej zaevidovanie do CRZP

22. 6. 2018

13. 7. 2018

Prihlásenie na štátnu skúšku

22. 6. 2018

13. 7. 2018

Štátne skúška  –  obhajoba ZP

20. 8. 2018 – 28. 8. 2018

       

 Na študijné oddelenie je potrebné odovzdať ZP do 22. 6. 2018:

  • 2 x záverečná práca (obsahuje kód záverečnej práce na titulnej strane, alebo na obale) - 1 práca by mala byť opečiatkovaná študijným oddelením a odovzdaná na katedre, podľa študijného programu, 
  • 2  x CD vo formáte PDF, obal musí obsahovať zmenšenú formu titulného listu bakalárskej resp. diplomovej práce (elektronická verzia práce musí byť identická s tlačenou verziou)
    v prípade, že ste už jednu záverečnú prácu v tvrdej väzbe odovzdali na katedre + 1 CD, na študijné oddelenie prinesiete potvrdiť už len 1 záverečnú prácu a 1 CD.
    - študijné oddelenie potvrdí pečiatkou 1 x záverečnú  prácu a 1 x CD
  • 2 x licenčná zmluva len v slovenskom jazyku (vytlačená zo systému AIS) vložená v záverečnej práci a odovzdaná na katedru(šablóna 31 platí od 1do 12 mesiacov, šablóna 59 platí od  13 do 36 mesiacov)
  • 1x analytický list (zo systému AIS)
  • 1x vytlačený protokol o kontrole originality (zo systému AIS)  -  treba vytlačiť všetky strany kontroly originality, nestačí prvá strana 

Študent/ka ktorý/á si nevložil/a  ZP do 22. 6. 2018 povinné súčasti štátnej skúšky v zmysle usmernenia nebude zaradený na štátne skúšky.  

Štátne skúšky, obhajoba ZP od 20. 8. 2018 do 28. 8. 2018.

 Študijné oddelenie prihlási všetkých študentov už na konkrétny termín štátnej skúšky.

V zmysle Metodického usmernenia MŠVVaŠ SR č. 56/2011 a Univerzitnej smernice č. 12/2011 + Dodatok č. 1 k Smernici 12/2011  upozorňujeme všetkých študentov, že musia rešpektovať náležitosti záverečných prác, ich bibliografické registrácie, kontrolu originality podľa uvedených predpisov http://www.pdf.umb.sk/studium/smernice-poriadky-metodicke-pokyny/smernice.html

 

Manuál – vloženie záverečnej práce do systému + zistenie kódu ZP

Tematické okruhy k bakalárskym ŠS 2018 - spoločný základ k učiteľstvu

 

Tézy na štátne skúšky sú zverejnené na príslušných katedrách

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=