print

Študijný poriadok UMB a Študijný poriadok PF UMB

 Konsolidované znenie Študijného poriadku UMB v Banskej Bystrici pre študentov študijných programov akreditovaných od 1. 1. 2013  

nové študijné programy začínajúce 15_  (viď. pdf. príloha)

 

 

             staré študijné programy

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=