print

Rozvh pre denné štúdium na ZS 2018/2019

Z dôvodu chýbajúcich predmetov pri niektorých študijných programoch (na FPV ako aj FF a PdF) bol rozvrh k 14.9.2018 znovu aktualizovaný.
Zmeny sa môžu týkať viacerých študijných programov, preto odporúčame rozvrh si opätovne pozrieť a v priebehu prvého týždňa ho sledovať, pretože ešte dôjde k zmenám.

Upozorňujeme, že zmeny v rozvrhu budú umožnené do 21.9.2018 12:00

Konečná verzia bude zverejnená 24.9.2018

Rozvrh denného štúdia  ZS 2018/2019

Rozvrh pre denné štúdium LS 2016/2017

Rozvrh blokovej výučby denného štúdia  ZS 2018/2019 (spoločný základ)

Rozvrh blokovej výučby LS 2016/2017 (spoločný základ)

 

Kontaktný formulár

=