print

Rozvh pre denné štúdium na LS 2017/2018

Upozorňujeme, že zmeny v rozvrhu budú umožnené do 12.2.2018 12:00

Po tomto termíne už bude rozvrh finalizovaný a zmeny nebudú možné.

Rozvrh denného štúdia  LS 2017/2018

Rozvrh pre denné štúdium LS 2016/2017

Rozvrh blokovej výučby denného štúdia  LS 2017/2018 (spoločný základ)

Rozvrh blokovej výučby LS 2016/2017 (spoločný základ)

 

Rozdelenie do skupín denné štúdium 15_NSdm, 15_PPGdb, 17_PSdb  (viď. príloha)

Kontaktný formulár

=