print

Rozširujúce štúdium

Pedagogická fakulta UMB v spolupráci s IPV Žilina zabezpečuje tieto programy rozširujúceho štúdia:

- Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie

- Učiteľstvo výtvarného umenia

- Učiteľstvo výchovy k občianstvu

 

Bližšie informácie:

PF UMB: jana.odalosova@umb.sk

IPV Žilina: www.ipvza.sk

Kontaktný formulár

=