print

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Kontaktná osoba

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD. |
doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami 
Docentka 
vlasta.belkova@umb.sk
C114 
048 446 4755

 

Kompletné informácie pre študentov  a študentky so špecifickými potrebami sa nachádzajú tu:

https://www.umb.sk/studium/dokumenty/sprievodca-studiom-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami-na-umb.html

 

Kontaktný formulár

=