print

Ideálne študijné plány pre externé štúdium 2016/2017

Externí študenti 2. , 3. r. Bc. štúdia a 2. r. Mgr. štúdia

predmety si zapíšete do systému AIS

zimný aj letný semester 2016/2017

do 30. 9. 2016.

 

 

 

Kontaktný formulár

=