print

Harmonogram promócií Mgr Bc júl 2018

Mgr., rigá, doc. -  promócie 9. júla 2018 (viď. príloha)

Bc. -  promócie 10. júla 2018 (viď. príloha)

 

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=