print

Dizertačná skúška - postup

Študenti doktorandského štúdia prihlásení na dizertačnú skúšku 2016/2017  
Priezvisko Meno Nazov programu Termín dizertačnej skúšky  Miesto konania/ hodina
Sládkayová Michaela Andragogika 22.2.2017 C022/10,00hod.
Michalovič Viliam Andragogika 22.2.2017 C022/11,00hod.
Vaněk  Barbora Andragogika 22.2.2017 C022/12,00hod.
Ciechovicz Magdalena Didaktika hudobného umenia 23.2.2017 A314/ 9,00hod.
Feret Katarzyna Didaktika hudobného umenia 23.2.2017 A314/10,00hod.
Piekarczik Isabela Didaktika hudobného umenia 23.2.2017 A314/ 11,00hod.
Wiazovnicki Wojciech Didaktika hudobného umenia 23.2.2017 A314/ 12,00hod.
Borošová Michalcová Miloslava Didaktika výtvarného umenia 22.2.2017 C330/12,00hod.
Šajgalová Michaela Pedagogika 21.2.2017 C131/11,00hod.
Petrík Štefan Pedagogika 21.2.2017 C131/12,00hod.
Krnáčová Ingrid Predškolská a elementárna pedagogika 22.2.2017 AB122/9,30hod.
Vaníková Terézia Predškolská a elementárna pedagogika 22.2.2017 AB122/10,15hod.
Venzelová Jana Predškolská a elementárna pedagogika 22.2.2017 AB122/11,00hod.

 

 

Kontaktný formulár

=