print

Akreditované študijné odbory, programy 1., 2. a 3. stupňa štúdia na PF UMB

 

Študijný odbor, Študijný program

Stupeň štúdia

Forma štúdia

Štandardná dĺžka štúdia

Akademický titul

Garant, spolugaranti

7522 Andragogika

Andragogika

1

D

3

Bc.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Andragogika

1

E

4

Bc.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Andragogika

2

D

2

Mgr.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Andragogika

2

E

3

Mgr.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Andragogika

3

D

3

PhD.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

Andragogika

3

E

4

PhD.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

7553 Odborová didaktika

Didaktika hudobného umenia

3

D

3

PhD.

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

doc. PhDr. Marián Janek, CSc.

Didaktika hudobného umenia

3

E

4

PhD.

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

doc. PhDr. Marián Janek, CSc.

7501 Pedagogika

Pedagogika – vychovávateľstvo

1

D

3

Bc.

prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

Pedagogika – vychovávateľstvo

1

E

4

Bc.

prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

Sociálna pedagogika

2

D

2

Mgr.

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

Sociálna pedagogika

2

E

3

Mgr.

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

Pedagogika

3

D

3

PhD.

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

doc. PhDr. Vlasta Belková, PhD.

Pedagogika

3

E

4

PhD.

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

doc. PhDr. Vlasta Belková, PhD.

7536 Predškolská a elementárna pedagogika

Predškolská a elementárna pedagogika

1

D

3

Bc.

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

Predškolská a elementárna pedagogika

1

E

4

Bc.

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

Predškolská pedagogika

2

D

2

Mgr.

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Predškolská pedagogika

2

E

3

Mgr.

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

2

D

2

Mgr.

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

2

E

3

Mgr.

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

Predškolská a elementárna pedagogika

3

D

3

PhD.

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

Predškolská a elementárna pedagogika

3

E

4

PhD.

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

7656 Učiteľstvo akademických predmetov

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii

1

D

3

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii

2

D

2

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

Učiteľstvo psychológie v kombinácii

1

D

3

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

Učiteľstvo psychológie v kombinácii

1

E

4

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

Učiteľstvo psychológie v kombinácii

2

D

2

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

Učiteľstvo psychológie v kombinácii

2

E

3

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

 

 

7658 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii

1

D

3

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii

1

E

4

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii

2

D

2

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii

2

E

3

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii

1

D

3

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii

1

E

4

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii

2

D

2

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii

2

E

3

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory

1

D

3

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory

1

E

4

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory

2

D

2

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory

2

E

3

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii

1

D

3

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PhDr. Anna Klimeková, PhD.

Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii

1

E

4

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PhDr. Anna Klimeková, PhD.

Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii

2

D

2

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PhDr. Anna Klimeková, PhD.

Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii

2

E

3

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PhDr. Anna Klimeková, PhD.

Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii

1

D

3

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. Milan Sokol, akad. mal.

Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii

2

D

2

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. Milan Sokol, akad. mal.

Učiteľstvo výtvarného umenia

1

D

3

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

Učiteľstvo výtvarného umenia

2

D

2

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

6171 Teológia

Evanjelikálna teológia a misia

1

D

3

Bc.

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

Evanjelikálna teológia a misia

1

E

4

Bc.

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

Evanjelikálna teológia

2

D

2

Mgr.

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

Evanjelikálna teológia

2

E

3

Mgr.

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

Teológia

3

D

3

PhD.

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

Teológia

3

E

4

PhD.

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

7761 Sociálna práca

Sociálna práca

1

D

3

Bc.

prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

Sociálna práca

1

E

4

Bc.

prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

Sociálna práca

2

D

2

Mgr.

prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

Sociálna práca

2

E

3

Mgr.

prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

Sociálna práca

3

D

3

PhD.

prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Sociálna práca

3

E

4

PhD.

prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

 

 

Kontaktný formulár

=