Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zápis do prvého roka štúdia

Zápisom na štúdium potvrdzujete, že chcete skutočne nastúpiť na študijný program, pre ktorý ste úspešne splnili podmienky prijímacieho konania, prípadne ste boli prijatí bez prijímacích skúšok.

Dňom zápisu sa stávate študentom  alebo študentkou PF UMB.

Vážený uchádzač, vážená uchádzačka,

v prílohe nájdete  harmonogram fyzického zápisu do 1. roku štúdia na PF UMB podľa študijných programov.
Na zápis sa dostavte 20 minút pred určeným časom Vášho zápisu z dôvodu prezentácie a preberania materiálov potrebných na zápis. V prípade, že sa nemôžete dostaviť na fyzický zápis, splnomocnite zástupcu, ktorý Vás zapíše.

Študijné oddelenie PF UMB

 

 

Prílohy ku stránke: