Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Sprievodca štúdiom

Sprievodca štúdiom je Vaším sprievodcom počas  štúdia. Nájdete v ňom všetky kontakty zamestnancov fakulty, harmonogram akademického roka, Vaše odporúčané študijné plány aj Študijný poriadok UMB. Sprievodcu si môžete stiahnuť v prílohách alebo zosnímaním QR kódu mobilom. 

Prílohy ku stránke: