Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Manuál prváka

Manuál Vám pomôže zorientovať sa v tom, čo znamená štúdium na univerzite a ako sa v ňom nestratiť.

 

Prílohy ku stránke: