Manuál pre prváčky a prvákov 2021/2022

Manuál Vám pomôže zorientovať sa v tom, čo znamená štúdium na univerzite a ako sa v ňom nestratiť.