Prihlasovanie na predmety III. etapa /vytvorenie chýbajúceho zápisného listu

Prihlasovanie na predmety pre akademický rok 2021/2022 III. etapa je v termíne od 1. 9. 2021 - 3. 10. 2021. Študent, ktorý si nestihol vytvoriť zápisný list v predchádzajúcej etape spresňujúceho zápisu/elektronického zápisu má možnosť si vytvoriť zápisný list v tejto etape.
Spresňujúci zápis predmetov pre akademický rok 2021/2022 je v termíne 7. 2. 2022 - 20. 2. 2022
Nezabudnite si vložiť do zápisného listu aj štátnicové predmety. Študent, ktorý nebude mať štátnicové predmety v zápisnom liste, nebude môcť ukončiť svoje štúdium.