Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Elektronický zápis, potvrdenie návratky

V prílohe návodu nájdete: potvrdenie návratky (pre nových uchádzačov na štúdium), vytvorenie elektronického zápisu (v rámci neho si automaticky vytvoríte zápisný list, tiež je tu možnosť pridať predmety)

Prílohy ku stránke: