Výberové predmety na PF UMB

Na PF UMB si môžete ako výberový predmet zapísať ktorýkoľvek z komplexnej ponuky výberových predmetov. Nové výberové predmety, ako napríklad  výberový predmet pre LS v angickom jazyku: Global Encounters in Local Settings sledujte v prílohách.

Komplexná ponuka

Výberové predmety v cudzom jazyku na PdF UMB

Čínsky jazyk