Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Etická komisia študentov UMB

Etická komisia študentov UMB vznikla ako poradný orgán rektora UMB. Etický kódex študenta UMB a ostatné informácie.

Zástupcom pre Pedagogickú fakultu je Mgr. Hana Kocurová, v prípade otázok ju môžete kontaktovať na adrese hana.kocurova@student.umb.sk