Voľný čas

Čo robiť s voľným časom? Skončilo Vám vyučovanie a Vy ste na internáte alebo na priváte?

Šport

 • Atletický klub. Prebieha v hale športového gymnázia, chodia sem študenti a študentky športového gymnázia, UMB, ale aj žiaci a žiačky základných škôl zo športových tried. Tento klub organizuje mnoho pretekov. 
 • Basketbalové družstvo žien. Venovala si sa basketbalu počas, základnej, strednej školy a je to tvoja srdcovka? Prihlás sa. Nehrala si basketbal, ale máš pocit, že je to niečo pre teba? Prihlás sa tiež. 
 • Gymnastický klub. Prejavili sa to mnohé gymnastické talenty. Možno si jedným z nich. 
 • Hokejový univerzitný tím. Si hokejista? Máš k tomu vzťah? Poď prezentovať našu univerzitu prostredníctvom hokeja. 
 • Horokoklub. Tu sa združujú ľudia, ktorí majú radi prírodu, pohyb, realizujú sa tu rôzne horolezecké aktivity, skialpinizmus a turistické aktivity. 
 • Karate klub. Mášvzťah k bojovému umeniu? Tak možno karate klub je pre teba. 
 • Klub Juda. Ak chceš vyskúšať niečo iné, ako je karate, ale chceš, aby to bolo bojové umenie, tak vyskúšaj klub Juda. 
 • Klub športu pre všetkých. V rámci ŠPV sa organizujú tieto pohybové aktivity: aerobik, volejbal, basketbal, športová gymnastika, plávanie, a cvičenia vo fitnes. 

Bližšie informácie nájdeš tu: http://www.sportklub.umb.sk/ 

Umelecké súbory

 • Univerzitný spevácky zbor Mladosť. Tu sa väčšinou nachádzajú budúci učitelia a učiteľšky, ale radi ťa príjmu medzi seba, ak študuješ aj iný odbor. Koncertujú naozaj hocikde, ako napr. Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Bulharsko, Belgicko, Francúzsko, Veľká Británia, Švédsko, Nemecko, Holandsko, Chorvátsko, Taliansko, Česko atď. Viac info na katedre hudobnej kultúry.
 • Univerzitný folklórny súbor Mladosť. Je reprezentačné umelecké teleso UMB. Interpretuje folklór z celého Slovenska, najmä jeho typických regiónov (Zemplín, Terchová, Myjava, Horehronie, Podpoľanie). Pri svojej činnosti reprezentuje univerzitu na domácom aj zahraničnom poli a prostredníctvom šírenia národných tradícii nadväzuje kontakty so zahraničnými univerzitami. Viac info: http://www.ufsmladost.sk/
 • Komorný orchester Mladosť. Hráš na hudobný nástroj? Pridaj sa k nám. Máš chuť sa naučiť hrať na hudobný nástroj, tiež sa pridaj k nám.  Viac info na katedre hudobnej kultúry.
 • UNIS UMB. Študentský divadelný súbor – tento súbor je stvorený pre študentov a študentky, ktoré majú vzťah k divadlu a sami chcú byť jeho súčasťou. Kontakt: vojtkulakovam@gmail.com.
 • University Dance Center. Ponúka rôzne tanečné kurzy, kde sa môžeš úžasne odreagovať od školy a školských povinností. Viac informácii nájdeš tu: https://www.unidc.sk/

Dobrovoľníctvo

Skús niečo iné. Zapoj sa do dobrovoľníctva. Neveril/a by si, čo všetko dokážeš. Existujú doslova stovky rôznych činností, ktorým sa môžeš venovať – môžeš hrať divadlo, chodiť von so psami z útulku, sadiť stromy, pomáhať v nemocnici alebo sociálnom zariadení... Určite sa nájde niečo aj pre teba. Môžeš „dobrovoľníčiť" z domu alebo mimo neho, spolu s novými či starými priateľmi. Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávaš vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár v prospech niekoho mimo členov tvojej  rodiny alebo domácnosti.

Viac informácií: Centrum dobrovoľníctva, n.o., Ružová 13 (kancelária pri vrátnici), www.centrumdobrovolnictva.sk, 0908 411 917, cd@centrumdobrovolnictva.sk

Service learning

Na univerzite sa v rámci jej tretieho poslania aktívne rozvíja stratégia service learning.  Vzdelávanie v rámci tejto stratégie prebieha prostredníctvom realizácie projektov pre potreby komunity. Service learning je začlenený do viacerých predmetov v rámci štúdia na niekoľkých fakultách. Dáva ti možnosť zapojiť sa aktívneho riešenia problémov v komunitách a spoločnosti, rozvíjať svoje kľúčové kompetencie, zodpovednosť a občiansku angažovanosť. UMB je lídrom v rozvoji tejto stratégie v strednej Európe.

Viac informácií: www.servicelearning.umb.sk, doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., alzbeta.gregorova@umb.sk

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Ako študent/študentka UMB sa môžeš stať účastníkom programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Ide o komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu. Účasť v DofE je veľmi cenná a vo svete uznávaná skúsenosť aj na trhu práce. Študenti a študentky našej univerzity môžu stať nielen účastníkmi DofE, ale môžu sa vzdelávať v metodike tohto programu a stať sa vedúcimi programu.

Viac informácií: www.dofe.umb.sk, Mgr. Robert Sabo, PhD., robert.sabo@umb.sk