Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Knižnice a študovne

Využiť môžete služby Univerzitnej knižnice UMB alebo služby Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Univerzitná knižnica UMB

Univerzitná knižnica UMB poskytuje služby študentom a študentkám vo všetkých stupňoch a formách štúdia a má niekoľko pracovísk.

Výpožičné služby zabezpečuje v Univerzálnej študovni na Tajovského 40. Na PF UMB môžete využiť služby študovne.

Registrovať za používateľa sa môžete v ktorejkoľvek študovni univerzitnej knižnice. Registrácia Vás oprávňuje využívať služby knižnice vo všetkých jej študovniach a pracoviskách. Na registráciu potrebujete platný občiansky preukaz, preukaz študenta a poplatok za registráciu. Registráciou získate  prístup nielen k výpožičným službám, ale i k ďalším knižnično-informačným službám – medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej službe, elektronickým informačným službám, rešeršným službám a prístup k licencovaným elektronickým databázam.

Počas celého štúdia sú pracovníci a pracovníčky knižnice pripravení pomôcť Vám pri získavaní informácií potrebných na úspešné zvládnutie štúdia vo zvolenom odbore, poskytnúť Vám informácie týkajúce sa vyhľadávania informačných zdrojov, citovania dokumentov, písania seminárnych prác atď.

Akékoľvek otázky môžeš adresovať formou kontaktných formulárov alebo prostredníctvom služby Spýtajte sa knižnice a Napíšte nám,  ktoré nájdete na stránkewww.library.umb.sk.

Pedagogická študovňa v priestoroch ŠD5

Študovňa  sa nachádza na 1. poschodí Študentského domu 5 a poskytuje 55 študijných miest. Štúdium je možné len prezenčne.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici na Lazovnej ulici 9 je Vám počas štúdia k dispozícii celý komplex knižničných služieb a fond pozostávajúci z viac ako 1,7 mil. knižničných jednotiek. Z toho viac ako 600 tis. kníh a 1300 titulov domácich a zahraničných periodík. Okrem toho knižnica sprístupňuje normy, patenty, hudobniny, mapy, zbierky zákonov, vestníky, spravodajcov a iné druhy dokumentov. Samozrejmosťou sú elektronické informačné zdroje vo forme prístupov do svetových databáz. Viac informácií sa dozviete na webe: www.svkbb.eu.