Rozvrh zimný semester 2021/2022

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZMENY V ROZVRHU!

V mimoriadnych prípadoch (kolízia povinného predmetu) oslovte koordinátora katedry.

Prípadné zmeny budú v rozvrhu aktualizované na webe až 24.9.2021 v poobedných hodinách. Od 27.9.2021 už bude rozvrh vo finálnej podobe.

Prosím študentov, aby nekontaktovali rozvrhára fakulty.

CELÝ ROZVRH TU!

Rozvrh spoločný základ

Rozdelenie do skupín pre 1. ročník ak. rok 2021/22 je k dispozícii priamo vo Vašom aise, keď si otvoríte zápisný list:

Rozdelenie do skupiny v aise

 

LEGENDA FARIEB ROZVRHOVÝCH LÍSTKOV (žltý lístok znamená že predmet nemá miestnosť - kontaktovať vyučujúceho):