Rozvrh pre denné štúdium LS 2019/2020

Milé študentky, milí študenti,
rozvrh pre denné štúdium v letnom semestri akademického roka 2019/2020 je pre Vás pripravený v systéme AiS2. Pre ľahšiu orientáciu Vám ponúkame základné informácie o tom:
1.     Ako si vyhľadať rozvrh podľa študijného programu.
2.    Ako si vyhľadať rozvrh konkrétneho predmetu (ak ste si zapísali predmet B - povinne voliteľný, alebo C - výberový) z ponuky inej katedry alebo fakulty.
V prípade otázok sa môžete obrátiť na svojho katedrového rozvrhára alebo na fakultného koordinátora tvorby rozvrhu: Mgr. Marián Lakomčík – marian.lakomcik@umb.sk

Prosím, nezabudnite si pozrieť aj rozvrh blokovej výučby:

ROZVRH BLOKOVEJ VÝUČBY DENNÉHO ŠTÚDIA LS 2020!!!