ROZVRH BLOKOVEJ VÝUČBY EXTERNÉHO ŠTÚDIA 13.-17.9.2021