Predzápis - zápis predmetov 2019/2020

Zápisný list predmetov 2019/2020 - AIS pre všetkých študentov (od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019)

 V termíne od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019  v zmysle Študijného poriadku UMB je každý študent/ka prvého a druhého roku Bc. štúdia, prvého roku Mgr. štúdia a prvého roku rozširujúceho štúdia povinný/á si vytvoriť zápisný list predmetov na akademický rok 2019/2020 v systéme AIS.

študijné oddelenie