Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Študijné oddelenie

 
Študijné oddelenie administratívne zabezpečuje kompletnú študijnú agendu študentov od prijímacieho konania až po promócie. Poskytuje poradenskú činnosť spojenú so štúdiom v úradných hodinách v  zmysle vnútorných predpisov UMB.  Vysokoškolákom pomáha riešiť študijné problémy v súvislosti so vznikom, priebehom i ukončením štúdia.
 

Úradné hodiny

Pondelok - neúradný deň
Utorok - 08:30 - 11:30   13:00 - 15:00 
Streda  - neúradný deň
Štvrtok - 08:30 - 11:30
Piatok - 08:30 - 11:30
 

Služba na telefóne počas úradných hodín 0918 370 930:

8:30 – 9:30            Mgr. Romana Duchlanská
9:30 – 10:30          Mgr. Janka Korčoková
10:30 – 11:30        Ivona Bajsová
13:00 – 14:00        Mgr. Marián Lakomčík
14,00 15,00        k dispozícii sú všetky študijné referentky a študijný referent


Obedňajšia prestávka: 12,00hod. - 13,00hod..
V prípade, že sa nedovoláte vyplňte kontaktný formulár, ktorý nájdete po kliknutí na študijnú referentku, študijného referenta a odpovieme Vám v čo najkratšom čase.

Prodekanka pre pedagogickú činnosť:

doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre pedagogickú činnosť

Telefón:
048 446 4227
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C126

Konzultačné hodiny:
V prípade vycestovania na SC ma, prosím,  vyhľadajte v najbližšom termíne konzultačných hodín. Informácie zatiaľ podá ŠO. Prosím študentov a študentky, aby so svojimi otázkami najprv kontaktovali pracovníčky študijného oddelenia.


Vedúca študijného oddelenia:

Ivona Bajsová, vedúca študijného oddelenia

Ivona Bajsová, vedúca študijného oddelenia

Vedúca študijného oddelenia, vedúca študijného oddelenia

Telefón:
048/4464248
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
A 004 - pozor zmena

Vedenie študijného oddelenia
Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na PF UMB
Zahraničné študentstvo - Medzivládne štipendiá MŠVVaŠ SR
Vydávanie archívnych potvrdení podľa odborov
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia:

(1) Denné štúdium

 • Evanjelikálna teológia a misia (Bc.)
 • Evanjelikálna teológia (Mgr.)
 • Sociálna práca (Bc.; Mgr.)

(2) Externé štúdium

 • Sociálna práca (Bc.; Mgr.)

(3) Doktorandské štúdium (denná a externá forma)

 • Edukačné vedy
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Sociálna práca
 • Teológia

(4) Zahraniční študenti a študentky Medzivládne štipendiá MŠVVaŠ SR) 


Referentky:

Mgr. Romana Duchlanská

Mgr. Romana Duchlanská

Referentka

Telefón:
048 446 4267
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
A 003

Rigorózne konanie
Študentsvo so špecifickými potrebami
Koordinátorka web portálu VŠ, web stránky PF UMB (časť študenti – študujem)
Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na PF UMB
Vydávanie archívnych potvrdení podľa odborov
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia:

(1) Denné štúdium

 • Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých (Bc.)
 • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní (Mgr.)
 • Psychológia (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.)

 (2) Externé štúdium

 • Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých (Bc.)
 • Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní (Mgr.)
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.)

 

 


 

Mgr. Marián Lakomčík

Mgr. Marián Lakomčík

Referent, fakultný administrátor AiS2, referent pre štúdium a digitalizáciu vzdelávania

Telefón:
048 446 4262
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
č. A 002

Fakultný administrátor systému AiS2
Lokálny administrátor AiS2 – zmena hesla, obnovenie prístupu do AiS2, správa  užívateľských kont/prístup do AIS2
Tvorba rozvrhu
Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na PF UMB
Podpora digitalizácie vo vyučovaní - poradenstvo
Motivačné štipendiá
Vydávanie archívnych potvrdení podľa odborov
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia

 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo biológie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo geografie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo histórie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo informatiky (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo telesnej výchovy (Bc., Mgr.)

 


Mgr. Janka Korčoková

Mgr. Janka Korčoková

Referentka

Telefón:
048 446 4264
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
A003

Vydávanie archívnych potvrdení
Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na PF UMB
Agenda pedagogických a nepedagogických praxí
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia:

(1) Denné štúdium

 • Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.)

(2) Externé štúdium

 • Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.)

 

 

Úradné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-