Harmonogram štúdia

Tu nájdete kompletnú informáciu o časovom harmonograme aktuálneho akademického roku.