Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Celouniverzitné výberové predmety na PF UMB

V rámci celouniverzitných výberových predmetov ponúka naša fakulta širokú
a zaujímavú škálu výberových predmetov.

Bližšie v našej ponuke v prílohe alebo tu.


Prílohy ku stránke: