Zrušenie dekanského voľna

Dekanské voľno na 16. 11. 2020, ktoré bolo uvedené  v Harmonograme štúdia na PF UMB v tomto AR  NEPLATÍ.