Zákaz vytvárať nápisy v areáli PF UMB

Vážení študenti, čerství absolventi PF UMB.

Veľmi nás teší, že ako čerství absolventi našej fakulty chcete zanechať viditeľnú stopu o Vašom pôsobení na PF UMB. Vytvárate nápisy na chodníkoch a iných plochách v areáli fakulty. Nie vždy to zodpovedá estetickým požiadavkám a hlavne, nie vždy si na to vyberiete aj vhodné miesto, neuvedomujúc si, že sa vystavujete riziku obvinenia z poškodzovania cudzieho majetku. Práve táto skutočnosť nás núti, aby sme ukončili túto zvláštnu tradíciu a dnešným dňom, 3. 6. 2019, ako dekan PF UMB vydávam zákaz vytvárať takéto nápisy kdekoľvek v areáli UMB a ďalších subjektov sídliacich na Ružovej 13 v Banskej Bystrici. V prípade, že niekým zo študentov, resp. absolventov PF UMB bude tento zákaz porušený, PF UMB to bude riešiť v občiansko-právnom konaní vo veci poškodzovania cudzieho majetku. Zároveň umožňujeme našim čerstvým absolventom, aby si vyhotovili skupinovú fotografiu a táto bude po zaslaní na adresu branislava.bobakova@umb.sk  uverejnená na webe PF UMB. Od budúceho akademického roka vytvoríme systém, ktorý bude kultivovaným spôsobom riešiť túto potrebu našich študentov, resp. čerstvých absolventov.

Ďakujem Vám za porozumenie.

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
dekan