Voľno pri príležitosti veľkonočných sviatkov 2019

Rektor UMB doc. ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. udeľuje študentom UMB pri príležitosti veľkonočných sviatkov dňa 18. apríla 2019 voľno.

Dekan PF UMB prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. udeľuje študentom PF UMB pri príležitosti veľkonočných sviatkov dňa 23. apríla 2019 voľno.