Upozornenie pre študentov a študentky končiacich ročníkov.

Je nutné, aby si každý študent/študentka denného aj externého štúdia zapísal do zápisného listu v rámci spresňujúceho zápisu predmety štátnych skúšok! Od 4. 2. 2019 do 18. 2. 2019.

Tento krok je povinný študent/študentka urobiť sám ako vyjadrenie, že plánuje obhajovať záverečnú prácu v májovom alebo augustovom termíne 2019.

V prípade, ak si študent/študentka nezapíše predmety štátnych skúšok, nebude možná jeho účasť na štátnych skúškach v tomto akademickom roku.