UČME SA ANGLICKY INAK - EFEKTÍVNE, PRIRODZENE, ZMYSLUPLNE

Chceli by ste sa efektívne zdokonaľovať v anglickej KOMUNIKÁCII SO ŠTUDENTAMI Z INÝCH KULTÚR prostredníctvom komunitného projektu? Pozývame vás: Skúste GELS! 

ARE YOU INTERESTED IN A NATURAL WAY OF IMPROVING YOUR INTERCULTURAL AND LINGUISTIC SKILLS via a COMMUNITY SERVICE PROJECT?

Chceli by ste sa prirodzene zdokonaľovať v cudzojazyčnej KOMUNIKÁCII SO ŠTUDENTAMI Z INÝCH KULTÚR PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY KOMUNITE? Pozývame vás: Skúste GELS!

MATUROVALI STE Z ANGLIČTINY A CHCETE SA V NEJ ZDOKONAĽOVAŤ? TÚŽITE SI ZLEPŠIŤ SVOJE KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI V ANGLICTINE? CHCELI BY STE ZAŽIŤ KURZ, KDE ANGLICKÝ JAZYK NIE JE CIEĽOM, ALE PROSTRIEDKOM KOMUNIKÁCIE? ALEBO SI POTREBUJETE ANGLIČTINU RIADNE PREJSŤ OD ZAČIATKU? Pozývame vás!