Uč sa u nás po čínsky

Čínsky jazyk pre začiatočníkov sa bude vyučovať na Ekonomickej fakulte, v učebni U9 na 4. posch., nová budova. Výučbu budú zabezpečovať čínski lektori, bude prebiehať v anglickom jazyku. Pre tento predmet je vyhradený čas vo štvrtok v dvoch blokoch: 12:15-13:25 a 13:50-15:10.

Výučba začne až 28.10. (preto bude aj prebiehať počas ZS v dvoch blokoch).

Predmet 3CJ – čínsky jazyk začiatočníci 1 (pre ZS) a 2 (pre LS) ponúka v AISe FPVaMV

Spôsob prihlasovania: záujemcovia sa môžu prihlasovať na študijných oddeleniach, príp.  prostredníctvom e-mailovej adresy Konfuciovho inštitútu: konfuciov.institut@umb.sk