Súťaž študentských krátkych filmov – THIS HUMAN WORLD 2019

Budúcnosť je naša zodpovednosť: Postavme sa za našu planétu!
Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2019
this human world – Medzinárodný festival ľudskoprávnych filmov 2019


Podrobnosti o projekte nájdete v prílohe


Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach this human world 2019
Každoročný filmový festival o ľudských právach this human world (thw) opäť organizuje Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2019 pod záštitou Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň a Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Rakúsku v spolupráci so školami v Maďarsku, Rakúsku, Slovensku a Slovinsku.
Do súťaže sa môžu zapojiť 10 až 20 roční žiaci a žiačky, študenti aj študentky - individuálne alebo ako trieda - s krátkym filmom na tému jedného z článkov Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Témou tohtoročnej súťaže je „Postavme sa za našu planétu“.
Horúčavy, sucho, nedostatok vody a vzácne zdroje čoraz častejšie spôsobujú vojny, chudobu a migráciu. Dôsledky klimatických zmien, čoraz častejšie sa vyskytujúce prírodné katastrofy a zhoršovanie životného prostredia patria dnes medzi najväčšie výzvy našej spoločnej budúcnosti. Ich následky dopadajú na tých, ktorí žijú v chudobe, najmä na globálnom juhu. V tomto zmysle žijú bohaté krajiny na úkor tých najchudobnejších.
Nasledovné otázky by mohli súťažiacim pomôcť pri tvorbe ich súťažného filmu:
Ako môžeme podporiť, postaviť sa za ľudí, na ktorých má tento vývoj dopad?
Kde je časť mojej, našej zodpovednosti?
Ako môžem vedome spotrebovávať? Čo nakupujem? Kde a ako sú tieto produkty vyrobené?
Ako si predstavujeme udržateľnú budúcnosť?

Príloha