Študuj vo svete so štipendiom vo vrecku, 27.3.2019