Štipendiá pre Mgr. a PhD. štúdium v Nemecku

Nemecká nadácia Konrad-Adenauer-Stiftung vypisuje štipendiá pre magisterské a doktorandské štúdium a pre výskumné pobyty v minimálnej dĺžke 3 semestre na univerzitách a vysokých školách v Nemecku.
Hľadáme spoločensky a politicky angažovaných študentov a absolventov všetkých odborov vo veku do 30 rokov, ktorí ovládajú nemecký jazyk minimálne na úrovni B2 európskeho referenčného rámca, dosahujú veľmi dobré študijné výsledky a vážia si hodnoty demokracie, pluralizmus a ľudské práva.

Uzávierka pre prijímanie žiadostí je 15. februára 2020.

Bližšie informácie v prílohe.