Spresňujúci zápis pre všetkých študentov a študentky PF UMB

V termíne od 04.02.2019 do 18.02.2019 budú mať všetci študenti a študentky možnosť v prípade potreby doplniť svoj zápisný list na letný semester 201/2019 v zmysle harmonogramu AR 2018/2019. Je povinnosťou každého študenta a študentky skontrolovať si svoj zápisný list v prípade potreby doplniť predmety na LS! V prípade, ak si študent/študentka predmet elektronicky nezapíše do svojho zápisného listu, nebude zaradený na predmet a nebude mať možnosť získať hodnotenie a kredity.