Rôzne úrovne anglického jazyka v ZS 2019/2020 - ponuka pre prvákov na PF UMB

Záujemcom o pokračovanie v štúdiu angličtiny ponúka PF UMB pre prvákov v zimnom semestri 2019/20 rôzne úrovne anglického jazyka (vyučujúca: prof. PaedDr. D. Hanesová, PhD.).

Pokiaľ ste maturovali z angličtiny (úroveň nižšia B1), odporúčame prihlásiť sa na predmet Eurolingua English 1.
Pokiaľ ste maturovali z angličtiny na vyššej úrovni B2, tak sa prihláste na predmet Eurolingua English 3.
Ak viete dobre anglicky, tak sa môžete prihlásiť na English for Professionals 1 (za 5 kreditov) alebo Odborná angličtina1.
Začiatočníci môžu nájsť aj 2 začiatočnícke úrovne AZ1 alebo AZ3 (pre "falošných začiatočníkov").

Záujemcovia: prihlasujte sa cez katedru pedagogiky, príp. katedru teológie.

Prihlasovanie na angličtiny v letnom semestri budeme riešiť na prvých hodinách angličtiny, zatiaľ sa neprihlasujte.

Viac informácií: dana.hanesova@umb.sk .

Tešíme sa na vás! Budeme hlavne veľa komunikovať a rozprávať sa o tom, čo vás zaujíma.