Regional Academy on the United Nations (RAUN), T: 31.3.2019

Regionálna akadémia Spojených národov (RAUN), ponúka deväťmesačný program pre študentov magisterského štúdia a doktorandov. Študenti a doktorandi budú mať možnosť realizovať praktické výskumné projetky pre agentúry, zúčastňovať sa prednášok a interaktívnych workshopov v rôznych krajinách. Cieľom RAUN je poskytnúť účastníkom dôkladné vedomosti a zdroje o vnútorných organizáciách a ich funkciách, zvýšiť ich kultúrne povedomie a otvorenosť a ponúknuť fórum na vytváranie sietí a akademickú výmenu. Termín podania si prihlášky je 31. marec 2019. Bližšie inforácie nájdete v prílohách.