Pracovné ponuky pre absolventov a absolventky

ZŠ v Hrochoti hľadá školského špeciálneho pefagóga na 50% úväzok - nástup 1.9.2019.
Bližšie informácie: Mgr.Mellová Daša, tel.0905147296, dasa.mellova@gmail.com


Stredná odborná škola - Szakközépiskola  Šafárikova 56, Tornaľa
VOĽNÉ  PRACOVNÉ MIESTO  PRE UČITEĽA  ANGLICKÉHO JAZYKA
Pozíci: učiteľ anglického jazyka/ možnosť využitia ďalšej aprobácie
Termín nástupu :   01.09.2019    na zastupovanie (cca 3 roky)           Rozsah úväzku :   100%
Požadované vzdelanie:  podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,   t.j.:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,  aprobácia ANGLICKÝ JAZYK A LITERATÚRA
INFO:  tf.: 047 5522658    e-mail: skola@sostornala.sk
 web: sostornala.edupage.org

Stredná odborná škola - Szakközépiskola  Šafárikova 56, Tornaľa
VOĽNÉ  PRACOVNÉ  Miesto  PRE UČITEĽA  SLOVENSKÉHO JAZYKA
Pozícia:  učiteľ slovenského jazyka/ možnosť využitia ďalšej aprobácie
Termín nástupu: 01.09.2019  natrvalo
Rozsah úväzku :   100%
Požadované vzdelanie: podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,   t.j.:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,  aprobácia SLOVENSKÝ JAZYK a literatúra
INFO:  tf.: 047 5522658    e-mail: skola@sostornala.sk
web: sostornala.edupage.org

Stredná odborná škola - Szakközépiskola  Šafárikova 56, Tornaľa
Pozície :  Majster odbornej výchovy (vyučený v odbore predavač)
                 Majster odbornej výchovy (vyučený v odbore krajčír)
Termín nástupu :   01.09.2019    natrvalo  Rozsah úväzku :   100%
Požadované vzdelanie:  
podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,   t.j.:
vyučený v požadovanom odbore,
minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (Bc.) a
pedagogické vzdelanie pre MOV.
Ďalšie: znalosť maďarského jazyka pre vyučovanie v triedach s VJM
INFO:  tf.: 047 5522658    e-mail: skola@sostornala.sk
web: sostornala.edupage.org        edujobs.sk      bbsk.sk