Ponuka STÁŽE na SKM Paríž

Slovenská katolícka misia so sídlom v Paríži ponúka stáž v rámci programu Erasmus+

PODMIENKY:

  • stáž je určená pre absolventa/absolventku pedagogickej/filozofickej fakulty, príp. odboru medzinárodných vzťahov
  • výborná znalosť francúzskeho jazyka v ústnej a písomnej forme
  • schopnosť samostatnej práce v administratíve, písanie článkov, tvorba časopisu, dopĺňanie webstránky, dvakrát mesačne v soboty popoludní výpomoc na vyučovaní v Slovenskej škole a škôlke pri SKM, uvítame animátorov na sv. omšiach pre rodiny s deťmi, príp. hudobný doprovod či spevy a pod.

Bližšie informácie v letáku.